AVG

with Geen reacties

Dossier aanleg

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, testen en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw
gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
-Voor geanonimiseerde verwerking MAQ uitslagen in statistieken door Chris Pearson, ontwikkelaar Sequent Repatterning Therapy of door het Misophonia Treatment Institute (geldt alleen voor Misofonie clienten).
-Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of de boekhouder de aangifte kan doen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure. In geval van minderjarige cliënten wordt de verkregen informatie, in overleg, met de ouders besproken.

Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
-Uw naam, adres en woonplaats;
-Uw geboortedatum;
-De datum van behandeling;
-Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld: consult hypnotherapie;
-De kosten van het consult.

 

Rechten cliënt t.a.v. dossier

Als cliënt heeft u recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

Follow Désirée Vogelers-Mom:

Mijn naam is Désirée Vogelers-Mom. Ik ben integratief therapeut/erkend hypnotherapeut, coach, trainer en gediplomeerd counsellor. Ik werk vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, samenwerking, empathie, oplossingsgerichtheid en respect. Het is mijn missie om anderen te begeleiden zodat ze (weer) in hun kracht komen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.